Finding: Glenelg High School: Room 302 (FXXGHS2019000EBD)